سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
نحوه سفارش محصول
راهنمای شناسایی علائم ایمنی
ساماندهی

 

جنس برچسب علائم ایمنی شامل :
- روزرنگ
- شبرنگ
- شبنما یا همان فوتولومینسنت
- بنــر + پانچ

جنس تابلو ایمنی شامل :
- ورق Pvc
- ورق گالوانیزه

- ورق آلومینیوم
- فریم الکترواستاتیک
علائم ایمنی به 2 صورت می تواند سفارش داده شود
1) برچسب
2) برچسب نصب شده روی ورق ( Pvc یا گالوانیزه )
نکته اینکه : برخی مشتریان طرح علائم ایمنی را روی بنر می خواهند که مشکلی از بابت تولید برای ما جهت چاپ روی بنـر ندارد.
سایز استاندارد علائم ایمنی
- 10*7
-15*10
-30*25
-40*30(A3)
-50*40
-70*50
-100*70
-90*120
سایزهای متفرقه که توسط ما برای مشتریان قابلیت تولید دارد شامل :
-10*10
-20*20
-30*30
- و یا هر سایزی که مناسب محل نصبشان باشد
علائم خروج اضطراری معمولا و طبق استاندارد بصورت شبنما تولید می گردد و سایزهای آن شامل :

-10*7
-15*10
-20*10
-15*15
-30*10
-30*15(بیشترین سفارش )
-40*15
-30*20
-45*25

پیشنهاد ما جهت انتخاب علائم ایمنی :
1- اگر تابلو در بیرون و محوطه باز و روی دیوار بخواهد باشد > ( جنس ورق گالوانیزه )
2-اگر تابلو داخل سوله و یا محلی باشد که از آفتاب در امان باشد ( Pvc  یا گالوانیزه فرقی ندارد )
3-اگر تابلو بر روی پایه و لوله می خواهد نصب گردد >( فریم دارالکترواستاتیک

دریافت لوح تقدیر از طرف
اتحادیه ایمنی و آتش نشانی
برای جناب آقای مهندس نگهبان
عضو کمیسیون آموزش
loh taghdir
لیست قیمت علائم ایمنی و تابلوهای ایمنی و ترافیکی
بعلت داشتن تغییرات قیمت در تامین مواد اولیه ، قیمت تابلوهای ایمنی از داخل سایت تا اطلاع ثانوی حذف شده است . لطفا با شماره های شرکت تماس بگیرید تا لیست قیمت جدید برایتان فکس و یا ایمیل گردد. با تشکــر
نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)
قیمت علائم ایمنی بریال
توضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
10×7
مشتریان عزیز قیمت بر اساس سایز و جنس
می باشد و نوع طرح علائم ایمنی در قیمت تاثیری ندارد

 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
10×7


تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
10×7


تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
10×7


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
10×7


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه10×7

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
10×7


تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
10×7نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
20×15


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
20×15

تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
20×15

تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
20×15

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
20×15

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه20×15

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
20×15

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
20×15


نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
30×25


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
30×25

تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
30×25

تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
30×25

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
30×25

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه30×25

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
30×25

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
30×25


نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
40×30


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
40×30


تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
40×30


تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
40×30


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
40×30


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه40×30

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
40×30


تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
40×30نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
50×40


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
50×40


تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
50×40


تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
50×40


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
50×40


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه50×40

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
50×40


تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
50×40نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
70×50


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
70×50


تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
70×50


تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
70×50


تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
70×50

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه70×50

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
70×50

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
70×50


نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
100×70


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
100×70

تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
100×70

تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
100×70

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
100×70

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه100×70

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
100×70

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
100×70


نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
علائم ایمنی
برچسب پشت چسبدارروزرنگ***
120×90


 علائم ایمنی برچسب پشت چسبدار شبرنگ
***
120×90


تابلو علائم ایمنی ورق Pvc
برچسب روزرنگ پرس شده روی
ورق Pvc
120×90


تابلو علائم ایمنی ورق Pvcبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق Pvc
120×90

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزه
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه
120×90

تابلو علائم ایمنی ورق گالوانیزهبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق گالوانیزه120×90

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیوم
برچسب روزرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
120×90

تابلو علائم ایمنی ورق آلومینیومبرچسب شبرنگ پرس شده رویورق آلومینیوم
120×90


نوع جنس
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت علائم ایمنی بریالتوضیحات
نوار برچسب پشت چسبدارشبنما فوتولمینستشبتاب
***
100×2


نوار برچسب پشت چسبدارشبنما فوتولمینستشبتاب***
100×5


نوار برچسب پشت چسبدارشبنما فوتولمینستشبتاب***
100×10


برچسب پشت چسبدارعلائم ایمنی شبنما فوتولمینست
شبتاب
***
5×5

سایز پر سفارش(اکثرا بصورت فلش)
تابلو ایمنی شبنما فوتولمینست
شبتاب
ورق Pvc
5×5


تابلو ایمنی شبنما فوتولمینستشبتابورق Pvc
10×10


تابلو ایمنی شبنما فوتولمینستشبتابورق Pvc15×15


تابلو ایمنی شبنما فوتولمینستشبتابورق Pvc20×15


تابلو ایمنی شبنما فوتولمینستشبتابورق Pvc25×15


تابلو ایمنی شبنما فوتولمینستشبتابورق Pvc30×15

سایز پر سفارشسایز دلخواه مشتریان


پائین ترین قیمت فریم خام الکترواستاتیک کوره ای جهت تهیه و تولید تابلوهای ایمنی با کیفیت عالی و رنگ کوره ای درجه یک جهت ماندگاری در بدترین شرایط آب و هوائی در شمال و جنوب کشور را از پرشین ساین استعلام کنید
نوع کالا
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت فریم خام بریالتوضیحات
تابلو دایره
بدون برچسب
فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلدایره قطر 60 سانت


تابلو دایره
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلدایره قطر 37 سانت


تابلو مریع
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمربع 60 سانت


تابلو مریع بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمریع 40 سانت


تابلو مستطیل
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمستطیل 75×50 سانت


تابلو مستطیل
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمستطیل 50×35 سانت


تابلو مثلث
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمثلث ارتفاع 60 سانت


تابلو 8 ضلعی
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلهشت ضلعی 60 سانت


تابلو مستطیل
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میل
60×20 سانت


تابلو معابر
بدون برچسب فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 2 میللوله
***
رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک3 متری
بصورت عددی محاسبه می گردد
بست مخصوص تابلو
***
رنگ پودری با پیچ و مهره ضخامت ورق 3 میل

بصورت جفتی محاسبه می گردد
سازه های انتظامی
***رنگ پودری
سایز دلخواه مشتری تولید می گردد
بصورت کیلوئی محاسبه می گردد
سازه های فلزی
***
رنگ پودری
سایز دلخواه مشتری تولید می گرددبصورت کیلوئی محاسبه می گردد
تابلو کلاف کشی شده چهارچوب دار
بدون برچسب رنگ کوره ای
سایز دلخواه مشتری تولید می گرددبصورت مترمربعی محاسبه می گردد
تابلو کلاف کشی شده چهارچوب داربه همراه برچسب نوشته
رنگ کوره ای
سایز دلخواه مشتری تولید می گرددبصورت مترمربعی محاسبه می گردد

نوع کالا
جنس برچسب
جنس ورق تابلو
سایز (سانتی متر)قیمت فریم خام بریالتوضیحات
تابلو دایره

بدون برچسب
فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلدایره قطر 60 سانت

بسته به محل قرارگیری تابلو از شبرنگ 3 یا 7 ساله استفاده می کنند
تابلو دایره
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )
فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلدایره قطر 37 سانت

/    /   /    /
تابلو مریع
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمربع 60 سانت

/    /   /    /
تابلو مریع

برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمریع 40 سانت

/    /   /    /
تابلو مستطیل

برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمستطیل 75×50 سانت

/    /   /    /
تابلو مستطیل
علائم ایمنی ترافیکی
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمستطیل 100×70


تابلو مستطیل
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمستطیل 50×35 سانت

/    /   /    /
تابلو مثلث
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلمثلث ارتفاع 60 سانت

/    /   /    /
تابلو 8 ضلعی
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میلهشت ضلعی 60 سانت

/    /   /    /
تابلو مستطیل
برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 1/25 میل
60×20 سانت

/    /   /    /
تابلو معابر

برچسب شبرنگ خورده ( 3 ساله یا 7 ساله به انتخاب مشتری )فریم خام رنگ کوره ای شده الکترواستاتیک ضخامت 2 میل


/    /   /    /

نوع کالا
جنس
جنس شبرنگ
سایز (سانتی متر)قیمت فریم خام بریالتوضیحات
بشکه ترافیکی 6 کیلوئی
پلیمری زرد رنگ
شبرنگ خورده
105 سانت

شبرنگ 3 ساله (سفارشی از شبرنگ دیگر تولید می گردد )
بشکه ترافیکی 4 کیلوئیپلیمری زرد رنگشبرنگ خورده80 سانت

شبرنگ 3 ساله (سفارشی از شبرنگ دیگر تولید می گردد )
نیوجرسی (جدول پلیمری )
رنگ بندی
شبرنگ خورده
40×70×100

شبرنگ 3 ساله (سفارشی از شبرنگ دیگر تولید می گردد )
نیوجرسی (جدول پلیمری )رنگ بندی
شبرنگ خورده
60×100×200


علامت جهت نمای ارتجاعی ( بولارد )

شبرنگ 100 سانتی


شبرنگ منشوری
کاشن تانک ترافیکی

شبرنگ خورده
90×90×90

شبرنگ منشوری
ریل مخصوص کاشن تانک
شبرنگ منشوری
مخروط

شبرنگ دار
100 سانت (یک متر)


مخروط بدون قلاب

شبرنگ دار75 سانت


مخروط با قلاب
شبرنگ دار
75 سانت


مخروط
فاقد شبرنگ
45 سانت


استوانه ارتجاعی
درجه یک مواد نو
شبرنگ کره ای
100 سانت ( یک متر)


استوانه ارتجاعیدرجه دو(مواد بازیافتی)شبرنگ براق
100 سانت ( یک متر)


استوانه ارتجاعیدرجه یک مواد نوشبرنگ کره ای
75 سانت


استوانه ارتجاعیدرجه دو(مواد بازیافتی)
شبرنگ براق75 سانت

پیچ و واشر و رول پلاک
مخصوص نصب استوانه (هر استوانه 3 عدد )
جداکننده خطوط


50 سانت

کامل با پیچ
استوانه مخصوص جداکننده خطوط


40 سانت


سرعتگیر
با کفی

90×33 سانت


سرعتگیرفاقد کفی

60×33 سانت


سرعتگیر
با کفی

50×35 سانت


استاد شهری گرد


قطر 20 سانت


استاد شهری


27×15 سانت


گل میخ پلاستیکی
نگین دار

15×15


چشم گربه ای یک طرفه
پلی کربنات
چشم گربه ای دو طرفهپلی کربناتچشم گربه ای دو طرفهشیشه ای
چشم گربه ای سولار یک طرفه
پلاستیکینورمی گیرد و در شب چشمک می زند
چشم گربه ای سولار دوطرفهپلاستیکینورمی گیرد و در شب چشمک می زند
چشم ببری

چشم گربه ای سولار یک طرفه
آلومینیومنورمی گیرد و در شب چشمک می زند
چشم گربه ای سولار دوطرفهآلومینیوم


نورمی گیرد و در شب چشمک می زند

 
دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان دکتـر فاطمی غربـی ـ روبروی سفارت پاکستان ـ پلاک 260 ـ طبقه سوم ـ واحد 6

تلفن  :66945707
 ایمیل :PersianSign@Gmail.com
تلفن  :66577906تلگرام،ایتا،بله،روبیکا : 09366094838
فکس :66910676واتس آپ : 09366094838

مشتریان عزیز از طریق لینک زیر می توانید به تلگرام ما دسترسی داشته باشید.
Admin :
مهندس کامران نگهبان
تلگرام : 09366094838


Kamran_Negahban


شما مشتریان عزیز می توانید با اسکن کردن کد زیر در گوشی خود کلیه اطلاع تماس ما را ذخیره کنید.
درباره ما
معرفی جنس و برچسب های ایمنیاستانداردهای علائم ایمنی
تماس با ما
مراحل ساخت تابلوی ایمنی برشی استاندارد لوله ها
گالری تصاویر پروژه ها
طریقه نصب برچسب بر روی سطح دیوار یا ورق
آئین نامه ها ودانستنی های مربوط به ایمنی
گالری ویدئوهای پرشین ساین

آشنائی با علائم و تابلوها و محصولات ترافیکی
دانلود کاتالوگ علائم ایمنی و ترافیکی
جدول فاصله دید انتخاب علائم ایمنی

نحوه سفارش محصول

سایزهای استاندارد فریم الکترواستاتیک
دانلود فایل Excel سفارش علائم ایمنی

دانلود فایل Pdf سفارش علائم ایمنی

استاندارد ANSI Z535 2007 Revision


استاندارد ANSI Z535.4 Safety Labels
لیست قیمت علائم ایمنی و تابلوهای ترافیکی
ثبت شده در ستاد ساماندهی


تمامی حقوق وب سایت برای پدیدآورندگان محفوظ می باشد.       
همکاران گرامی : تمام طرح های این سایت توسط تیم پرشین ساین بطور اختصاصی انحصارا برای این مجموعه طراحی شده اند و هرگونه کپی برداری و الگوبرداری از طرح ها غیرمجاز می باشد.
                                            
                                                                                                              
تلفن : 02166945707
تلفن :02166577906
فکس :66910676
موبایل : 09366094838
با ذخیره این شماره هم می توانید تلگرام و هم واتس آپ پیام دهید
 
ایمیل : PersianSign@Gmail.com