سه شنبه 1 خرداد 1403
نحوه سفارش محصول
راهنمای شناسایی علائم ایمنی
ساماندهی

 

جنس برچسب علائم ایمنی شامل :
- روزرنگ
- شبرنگ
- شبنما یا همان فوتولومینسنت
- بنــر + پانچ

جنس تابلو ایمنی شامل :
- ورق Pvc
- ورق گالوانیزه

- ورق آلومینیوم
- فریم الکترواستاتیک
علائم ایمنی به 2 صورت می تواند سفارش داده شود
1) برچسب
2) برچسب نصب شده روی ورق ( Pvc یا گالوانیزه )
نکته اینکه : برخی مشتریان طرح علائم ایمنی را روی بنر می خواهند که مشکلی از بابت تولید برای ما جهت چاپ روی بنـر ندارد.
سایز استاندارد علائم ایمنی
- 10*7
-15*10
-30*25
-40*30(A3)
-50*40
-70*50
-100*70
-90*120
سایزهای متفرقه که توسط ما برای مشتریان قابلیت تولید دارد شامل :
-10*10
-20*20
-30*30
- و یا هر سایزی که مناسب محل نصبشان باشد
علائم خروج اضطراری معمولا و طبق استاندارد بصورت شبنما تولید می گردد و سایزهای آن شامل :

-10*7
-15*10
-20*10
-15*15
-30*10
-30*15(بیشترین سفارش )
-40*15
-30*20
-45*25

پیشنهاد ما جهت انتخاب علائم ایمنی :
1- اگر تابلو در بیرون و محوطه باز و روی دیوار بخواهد باشد > ( جنس ورق گالوانیزه )
2-اگر تابلو داخل سوله و یا محلی باشد که از آفتاب در امان باشد ( Pvc  یا گالوانیزه فرقی ندارد )
3-اگر تابلو بر روی پایه و لوله می خواهد نصب گردد >( فریم دارالکترواستاتیک

دریافت لوح تقدیر از طرف
اتحادیه ایمنی و آتش نشانی
برای جناب آقای مهندس نگهبان
عضو کمیسیون آموزش
loh taghdir
نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی
نکات MSDS

نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی

احتیاط های ایمنی هشدارهایS:


S 1
در محل امن ( قفل دار ) نگه داری شود.

S 2
دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

S 3
در جای خنک نگه داری شود.

S 4
دور از محل زندگی نگه داری شود.
S 5
در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داری شود.

S 6
در گاز بی اثری که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داری شود.

S 7
در ظرف کاملا در بسته نگه داری شود.

S 8
ظرف در جای خشک نگه داری شود.

S 9
ظرف در محلی با تهویه کاملا مناسب نگه داری شود.

S 10
محتویات، مرطوب نگه داری شود.

S 11
از نفوذ هوا جلوگیری شود.

S 12
در ظرف به شکلی بسته شود که مانع خروج گاز نشود.

S 13
دور از مواد غذایی، نوشابه ها و خوراک دام نگه داری شود.

S 14
دور از مواد ناسازگاری که کارخانه سازنده اعلام کرده نگه داری شود.

S 15
دور از حرارت نگه داری شود.

S 16
دور از منابع تولید جرقه نگه داری شود – سیگار نکشید.

S 17
دور از مواد قابل احتراق نگه داری شود.

S 18
در ظرف با احتیاط باز شده و با احتیاط حمل شود.

S 20
در هنگام کار از خوردن و آشامیدن خودداری شود.

S 21
در هنگام کار سیگار نکشید.

S 22
از استنشاق غبار این ماده خودداری شود.

S 23
از استنشاق گاز، دود، بخار و ذرات معلق خودداری شود. ( توصیه اکید کارخانه سازنده )

S 24
از تماس با پوست خودداری شود.

S 25
از تماس با چشم ها خودداری شود.

S 26
در صورت تماس با چشم ها، آن ها را به دقت با آب شست و شو داده و به پزشک مراجعه شود.

s27

فورا لباس های آلوده و مرطوب تعویض شود.

S 28
در صورت تماس با پوست با مقدار زیادی از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده شست و شو داده شود.

S 29
از ریختن این ماده در فاضلاب خودداری شود.

S 30
هرگز آب به این ماده اضافه نشود.

S 31
دور از مواد قابل انفجار نگه داری شود.

S 33
نکات ایمنی در مورد مواد و اجسام دارای الکتریسیته ساکن رعایت شود.

S 34
از ایجاد اصطکاک و وارد آوردن ضربه خودداری شود.

S 35
مواد زائد و ظروف آلوده باید به روش مطمئنی دفع شود.

S 36
در ضمن کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

S 37
از دستکش های محافظ مناسب استفاده شود.

S 38
چنانچه تهویه مناسب وجود ندارد از ماسک تنفسی استفاده شود.

S 39
از ماسک دارای عینک استفاده شود.

S 40
کف محل کار و اشیاء آلوده با موادی که کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز شود.

S 41
در صورت بروز انفجار یا آتش سوزی از استنشاق گازها خودداری شود.

S 42
در هنگام اسپری کردن یا دود دادن از ماسک تنفسی مناسب ( توصیه شده توسط سازنده ) استفاده شود.

S 43
برای خاموش کردن آتش از مواد توصیه شده توسط سازنده استفاده شود.

S 44
در صورت احساس ناراحتی با پزشک مشورت کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید ).

S 45
در صورت بروز هرگونه حادثه یا احساس ناراحتی فورا پزشک را مطلع کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید ).

S 46
در صورت خوردن فورا به پزشک مراجعه شود.

S 47
در دمای تعیین شده نگه داری شود.

S 50a
هرگز با اسید مخلوط نشود.

S 50b
هرگز با مواد غذایی مخلوط نشود.

S 50c
با اسیدهای قوی، مواد اولیه پایه و نمک ها مخلوط نشود.

S 51
در محیط هایی که تهویه مناسب دارند استفاده شود.

S 62
در صورت خوردن از برگرداندن ان خودداری کنید ( فورا به پزشک مراجعه کنید).

S 1/2
در محل امن ( قفل دار ) و دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

S 3/7/9
در ظرف محکم بسته شده و در جای خنک با تهویه مناسب نگه داری شود.

S 3/9
ظرف را در جای خنک و دارای تهویه مناسب نگه دارید.

S 7/9
در ظرف محکم بسته شده و در جای خنک با تهویه مناسب نگه داری شود.

S7/8
ظرف را خشک و با درب محکم بسته و در جای با تهویه مناسب نگه داری کنید.

S 20/21
در هنگام کار از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن خودداری کنید.

S 24/25
از تماس با چشم ها و پوست خودداری شود.

S 36/37
در ضمن کار از لباس و دستکش های محافظ مناسب استفاده کنید.

S 36/39
در ضمن کار از لباس و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

S 37/39
در ضمن کار از دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

S 36/37/39
در ضمن کار از لباس، دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.
احتیاط های ایمنی هشدارهای R
R 1
در حالت خشک قابل انفجار است.

R 2
قابلیت انفجار در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاک، تماس با آتش یا دیگر مابع جرقه زا.

R 3
در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاک، تماس با آتش یا دیگر منابع جرقه زا به سهولت قابل انفجار است.

R 4
ترکیب های فلزی بسیار حساس و قابل انفجار تشکیل می دهد.

R 5
در صورت حرارت دیدن قابل انفجار است.

R 6
در حضور یا عدم حضور هوا قابل انفجار است.

R 7
احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد.

R 8
در صورت تماس با مواد قابل اشتعال خطر بروز آتش سوزی وجود دارد.

R 9
در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال خطر بروز انفجار وجود دارد.

R 10
قابل اشتعال است.

R 11
به سهولت قابل اشتعال است.

R 12
شدیدا قابل اشتعال است.

R 13
گاز مایع شده ی شدیدا قابل اشتعال.

R 14
به شدت با آب واکنش می دهد.

R 15
با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 16
در صورت مخلوط کردن با مواد قابل احتراق، انفجاری است.

R 17
در مجاورت با هوا خود به خود قابل اشتععال است.

R 18
در هنگام استفاده، احتمال تشکیل مخلوط های هوا، بخار آتش زا و قابل انفجار وجود دارد.

R 19
ممکن است پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد.

R 20
در صورت استنشاق برای سلامتی زیان آور است.

R 21
در صورت تماس با پوست، به پوست آسیب می رساند.

R 22
در صورت خوردن، آسیب ایجاد می کند.

R 23
در صورت استنشاق، مسمومیت ایجاد می کند.

R 24
در صورت تماس با پوست، مسمومیت ایجاد می کند.

R 25
در صورت خوردن، مسمومیت ایجاد می کند.

R 26
استنشاق آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 27
در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 28
در صورت خوردن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 29
در تماس با آب گازهای سمی تشکیل می دهد.

R 30
هنگام استفاده ممکن است شدیدا قابل اشتعال شود.

R 31
در صورت تماس با اسیدها گازهای سمی ایجاد می کند.

R 32
در صورت تماس با اسیدها گازهای شدیدا سمی ایجاد می کند.

R 33
خطر بروز اثرات انباشتگی وجود دارد.

R 34
سوختگی های خورنده ایجاد می ککند.

R 35
سوختگی های خورنده ی شدید ایجاد می کند.

R 36
چشم ها را تحریک می کند.

R 37
اندام های تنفسی را تحریک می کند.

R 38
پوست را تحریک می کند.

R 39
خطر جدی بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R 40
احتمال بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R 42
در صورت استنشاق احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

R 43
در صورت تماس با پوست احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

R 45
امکان ایجاد سرطان دارد.

R 46
امکان صدمه زدن به سیستم ژنتیک را دارد.

R 49
در صورت تنفس امکان ایجاد سرطان دارد.

R 50
برای موجودات آبزی زیان آور است.

R 54
برای گیاهان زیان آور است.

R 55
برای جانوران زیان آور است.

R 57
برای حشرات زیان آور است.

R 59
برای لایه اوزون خطرناک است.

R 60
برای مزارع حاصل خیز زیان آور است.

R 61
برای کودکان زیان آور است.

R 14/15
به شدت با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 15/29
با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 20/21
در صورت تماس با پوست و استنشاق به سلامتی آسیب می رساند.

R21/22
در صورت تماس با پوست یا در صورت خوردن آن، به سلامتی آسیب می رساند.

R 20/22
در صورت استنشاق و خوردن به سلامتی آسیب می رساند.

R 20/21/22
در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست به سلامتی آسیب می رساند.

R 23/24
در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می کند.

R 24/25
در صورت تماس با پوست یا خوردن آن مسمومیت ایجاد می کند.

R 23/25
در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت ایجاد می کند.

R 23/24/25
در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجد می کند.

R 26/27
در صورت استنشاق و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 27/28
در صورت تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 26/28
در صورت استنشاق و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 26/27/28
در صورت استنشاق و خوردن و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 36/37
چشم ها و اندام های تنفسی را تحریک می کند.

R 37/38
اندام های تنفسی و پوست را تحریک می کند.

R 36/38
چشم ها و پوست را تحریک می کند.

R 36/37/38
چشم ها، اندام های تنفسی و پوست را تحریک می کند.

R 42/43
در صورت استنشاق و تماس با پوست، احتمال بروز حساسیت وجود دارد.


 
دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان دکتـر فاطمی غربـی ـ روبروی سفارت پاکستان ـ پلاک 260 ـ طبقه سوم ـ واحد 6

تلفن  :66945707
 ایمیل :PersianSign@Gmail.com
تلفن  :66577906تلگرام،ایتا،بله،روبیکا : 09366094838
فکس :66910676واتس آپ : 09366094838

مشتریان عزیز از طریق لینک زیر می توانید به تلگرام ما دسترسی داشته باشید.
Admin :
مهندس کامران نگهبان
تلگرام : 09366094838


Kamran_Negahban


شما مشتریان عزیز می توانید با اسکن کردن کد زیر در گوشی خود کلیه اطلاع تماس ما را ذخیره کنید.
درباره ما
معرفی جنس و برچسب های ایمنیاستانداردهای علائم ایمنی
تماس با ما
مراحل ساخت تابلوی ایمنی برشی استاندارد لوله ها
گالری تصاویر پروژه ها
طریقه نصب برچسب بر روی سطح دیوار یا ورق
آئین نامه ها ودانستنی های مربوط به ایمنی
گالری ویدئوهای پرشین ساین

آشنائی با علائم و تابلوها و محصولات ترافیکی
دانلود کاتالوگ علائم ایمنی و ترافیکی
جدول فاصله دید انتخاب علائم ایمنی

نحوه سفارش محصول

سایزهای استاندارد فریم الکترواستاتیک
دانلود فایل Excel سفارش علائم ایمنی

دانلود فایل Pdf سفارش علائم ایمنی

استاندارد ANSI Z535 2007 Revision


استاندارد ANSI Z535.4 Safety Labels
لیست قیمت علائم ایمنی و تابلوهای ترافیکی
ثبت شده در ستاد ساماندهی


تمامی حقوق وب سایت برای پدیدآورندگان محفوظ می باشد.       
همکاران گرامی : تمام طرح های این سایت توسط تیم پرشین ساین بطور اختصاصی انحصارا برای این مجموعه طراحی شده اند و هرگونه کپی برداری و الگوبرداری از طرح ها غیرمجاز می باشد.
                                            
                                                                                                              
تلفن : 02166945707
تلفن :02166577906
فکس :66910676
موبایل : 09366094838
با ذخیره این شماره هم می توانید تلگرام و هم واتس آپ پیام دهید
 
ایمیل : PersianSign@Gmail.com