www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

شعار ایمنی و پیام و نصایح ایمنی پرشین ساین - صفحه 1
کد محصول : H 01

رعایت ایمنی حافظ سلامتی شماست
کد محصول : H 02

حوادث در اثر بی احتیاطی رخ می دهند
کد محصول : H 03

بهترین روز روز بدون حادثه است
کد محصول : H 04

با پیشگیری از خطرات سلامت خود را حفظ کنید
کد محصول : H 05

بهترین وسیله ایمنی ایمن کار کردن است
کد محصول : H 11

یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ بیافریند
کد محصول : H 12

عینک ها قابل تعویض هستند نه چشم ها
کد محصول : H 13

پیشگیری از حادثه همیشه آسان تر از مبارزه با آن است
کد محصول : H 14

استفاده از گوشی ایمنی شما را از مضرات آن حفظ می کند
کد محصول : H 15

از وسایل استحفاظی خود استفاده کنید
کد محصول : H 21

تمامی حوادث را گزارش دهید
کد محصول : H 22

همواره بهترین راه ایمن ترین راه است
کد محصول : H 23

ایمنی و روش ایمن جایگزینی ندارد
کد محصول : H 24

تمامی شرایط نا ایمن را گزارش نمایید
کد محصول : H 25

از بلند کردن بارهای بسیار سنگین خودداری کنید
کد محصول : H 26

تمامی جراحات و آسیب دیدگی ها را گزارش کنید
کد محصول : H 27

هدف و آرزوی ما روز بدون حادثه است
کد محصول : H 28

تلاش کنیم تا محیطی ایمن و پاک داشته باشیم
کد محصول : H 31

کیفیت هنگامی حاصل می شود که به جزئیات دقت کنیم
کد محصول : H 32

وظیفه خود را بطور صحیح به انجام برسانیم

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

شعار ایمنی و پیام و نصایح ایمنی پرشین ساین - صفحه 2
کد محصول : H 33

کیفیت امری است که آینده ما بدان وابسته است
کد محصول : H 34

اگر به موردی شک دارید آن را مجددا کنترل کنید
کد محصول : H 35

فراموش نکنید که بازرس بعدی مشتری ماست
کد محصول : H 36

هنگامیکه کیفیتی نباشد تجارتی وجود نخواهد داشت
کد محصول : H 37

تلاش برای ارتقا کیفیت مسئولیت همه ماست
کد محصول : H 38

تلاش برای بهبود کیفیت فرآیندی پایان ناپذیر است
کد محصول : H 51

شوک الکتریکی
کد محصول : H 52

از کلاه ایمنی استفاده کنید
کد محصول : H 53

احتمال سقوط
کد محصول : H 54

در صورتیکه آموزش دیده اید لیفتراک برانید
کد محصول : H 55

در هنگام کار با مواد شیمیایی بسیار حساس باشید
کد محصول : H 56

مراقب سر خوردن باشید
کد محصول : H 61

پوست خود را پاکیزه نگه دارید
کد محصول : H 62

دستکش ها را بپوشید
کد محصول : H 63

عینک ها را استفاده کنید
کد محصول : H 64

محیط کار را پاکیزه و ایمن نگه دارید
کد محصول : H 65

از ماسک ایمنی استفاده کنید
کد محصول : H 66

انرژی گران بهاست
کد محصول : H 71

نگذارید تصادفی در نتیجه اشتباه شما بپیوندد
کد محصول : H 72

بهترین وسیله ایمنی ایمن کار کردن است

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

شعار ایمنی و پیام و نصایح ایمنی پرشین ساین - صفحه 3
کد محصول : H 73

از وسایل استحفاظی خود استفاده کنید
کد محصول : H 74

اهمیت و فوریت هیچ کاری چندان زیاد نیست که ...
کد محصول : H 75

حوادث در اثر بی احتیاطی و عدم آشنایی به نکات ایمنی رخ می دهند
کد محصول : H 76

بهترین سرمایه آدمی سلامتی است
کد محصول : H 77

آنچه در 20 سال رخ نداده در 20 ثانیه بقوع می پیوندد
کد محصول : H 78

کار شما همانقدر ایمن است که خود بخواهید