www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی دستوری پرشین ساین - صفحه 1
کد محصول : F 01

از دستکش ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 02

از حفاظ ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 03

از ماسک ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 04

از لباس حفاظتی استفاده کنید
کد محصول : F 05

از گوشی ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 06

موقع عدم استفاده کلید را خاموش کنید
کد محصول : F 07

موهای خود را بپوشانید
کد محصول : F 08

بار را صحیح بردارید
کد محصول : F 09

دستها را بشوئید
کد محصول : F 10

از عینک ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 11

از کمربند ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 12

از دستگاه سنجش اشعه استفاده کنید
کد محصول : F 13

از ماسک جوشکاری استفاده کنید
کد محصول : F 14

از جلیقه ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 15

از روپوش آزمایشگاهی استفاده کنید
کد محصول : F 16

از حفاظ صورت استفاده کنید
کد محصول : F 17

قبل از شروع بکار حفاظ را ببندید
کد محصول : F 18

از کلاه محافظ مو استفاده کنید
کد محصول : F 19

خارج شوید
کد محصول : F 20

از قفل استفاده کنید

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی دستوری پرشین ساین - صفحه 2
کد محصول : F 21

از کلاه ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 22

از کفش ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 23

نزدیک نشوید
کد محصول : F 24

از ماسک گرد و غبار استفاده کنید
کد محصول : F 25

صحیح انبار کنید
کد محصول : F 26

از وسایل ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 27

آهسته برانید
کد محصول : F 28

سیلندرها را بطور ایستاده و ایمن نگه دارید
کد محصول : F 29

سکوت را رعایت فرمائید
کد محصول : F 30

از خطوط عابر پیاده استفاده کنید
کد محصول : F 31

از پیش بند استفاده کنید
کد محصول : F 32

از کاور کفش استفاده کنید
کد محصول : F 33

لطقا درب را ببندید
کد محصول : F 34

از لایف لاین استفاده کنید
کد محصول : F35

از جلیقه با نوار شبرنگ دار استفاده نمائید
کد محصول : F 36

قبل از روشن کردن،حفاظ را در جای خود قرار دهید
کد محصول : F 37

در هنگام توقف ترمزدستی را بکشید
کد محصول : F 38

از کلاه پارچه ای استفاده نمائید
کد محصول : F 39

دستهای خود را ضدعفونی کنید
کد محصول : F 40

در صورت لزوم بوق بزنید

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی دستوری پرشین ساین - صفحه 3
کد محصول : F 41

از ژل محافظ استفاده نمائید
کد محصول : F 47

دستورالعمل را مطالعه فرمائید
کد محصول : F 48

درب را ببندید
کد محصول : F 49

دوشاخه را از پریز خارج نمائید
کد محصول : F 50

محل کار خود را تمیز نگه دارید
کد محصول : F 51

راهرو را تمیز و قابل تردد نگه دارید
کد محصول : F 52

دستگاه را از مدار خارج کنید
کد محصول : F 53

علایم شناسائی خود را متصل نمائید
کد محصول : F 54

اولویت فروش محصولات قدیمی را رعایت فرمائید
کد محصول : F 55

قبل از ورود زخمها وبریدگی ها محافظت گردد
کد محصول : F 56

به دور از باران و رطوبت نگه دارید
کد محصول : F 57

به دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید
کد محصول : F 58

کالاها را بر روی پالت نگه دارید
کد محصول : F 59

از کفش آنتی استاتیک استفاده کنید
کد محصول : F 60

از نرده استفاده کنید
کد محصول : F 61

سیم اتصالی زمین را متصل نمائید
کد محصول : F62

از نرده استفاده کنید
کد محصول : F63

با چکمه وارد شوید
کد محصول : F64

از ماسک بهداشتی و کلاه بهداشتی استفاده کنید
کد محصول : F65

بر روی صفحه عایق قرار بگیرید

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی دستوری پرشین ساین - صفحه 4
کد محصول : F66

از کفش برق استفاده کنید
کد محصول : F67

از دستکش عایق برق استفاده کنید
کد محصول : F68

قبل از تعمیر برق دستگاه قطع شود
کد محصول : F69

از گوشی و عینک ایمنی استفاده نمائید
کد محصول : F 70

از قفسه ایمنی استفاده کنید
کد محصول : F 71

از ماسک شیمیائی نیم صورت استفاده کنید
کد محصول : F 72

مراقب کودکان باشید
کد محصول : F 73

حداکثر وزن مجاز 650 کیلوگرم می باشد
کد محصول : F 74

از جلیقه شبرنگ استفاده کنید
کد محصول : F 75

با زنجیر کپسول ها را مهار کنید
کد محصول : F 76

درب همواره بسته بماند
کد محصول : F 77

کمربند ایمنی را ببندید
کد محصول : F 78

از دستگیره استفاده کنید
کد محصول : F 79

مجوز کار اخذ گردد
کد محصول : F 80

محافظ چرخ را ببندید
کد محصول : F 81

هنگام کار در ارتفاع از کمربند ایمنی استفاده کنید